PRAKTIKOS SRITYS

Įmonių teisė, įmonių susijungimai ir įsigijimai
Mokesčių teisė
Darbo teisė ir socialinė apsauga
Nekilnojamasis turtas ir statyba
Ginčų sprendimas
Intelektinė nuosavybė
Šeimos ir paveldėjimo teisė
Viešieji (elektroniniai) pirkimai. Tiekėjams (tiekėjai, teikėjai, rangovai)
Viešieji (elektroniniai) pirkimai. Perkančiosioms organizacijoms